top of page
Tot el que llegireu ara és de sentit comú, hi ha la normativa de pagaments que ens ha de servir a tots per igual. A Narayoga no tenim clients, tenim companys i alumnes, per tant qualsevol dubte el resoldrem personalment, gràcies.

 

NORMATIVA D'USUARI
 
  • Aviseu al professor de qualsevol problema físic.
  • Es recomana no menjar prèviament o fer-ho de manera lleugera.

  • Es prega arribar 10-5 minuts abans per començar amb puntualitat, si arribes tard ens pots fer un watsup avisant i et donarem la clau numèrica d’entrada. Entra en silenci.

  • Porteu la vostra estoreta si en teniu (te la deixem si no en tens) i mitjons només per la classe, els podeu deixar al vestuari.

  • Desa el material utilitzat al seu lloc un cop finalitzada la sessió.

 

NORMATIVA DE PAGAMENT

  • Les classes s’abonaran per mensualitats complertes. La quota d’inscripció es paga una sola vegada i en efectiu, al donar-se d’alta a l’escola, i juntament amb la primera quota ( o la fracció proporcional en cas d’apuntar-se a mig mes)

  • Pots pagar cada més en efectiu o bé si ho prefereixes et passem els rebuts bancaris. Els rebuts per domiciliació bancària es giraran la primera setmana de cada mes. Els pagaments en efectiu cal fer-los igualment durant la primera setmana del mes.

  • Tens màxima flexibilitat i llibertat d'horaris, Pots recuperar les classes perdudes en un altre horari. La no assistència a les classes no eximeix del pagament de la mensualitat.

  • Les baixes es comunicaran abans del dia 25 del mes anterior, en cas contrari es cobrarà la mensualitat complerta (aquesta norma és la que més s’incompleix... el 31 és massa tard!)

  • El mes d’agost es cobrarà un manteniment de plaça de 20€.

bottom of page